Polskie Towarzystwo Patologów

Home

  „Wrocławskie Dni Cytologiczne” - Wrocław  21.10-22.10. 2016 

  Komunikat  Nr  1

  Organizatorzy/komitet organizacyjny

   Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

  i Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Komitet organizacyjny

  prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący

  dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz

  dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz

  Katarzyna Rygas – sekretarz

  mgr Teresa Szkudlarek

  dr n. med. Elżbieta Leśkow

  mgr Marta Wesoła

   

  Koleżanki i Koledzy,

  Dziękując za długotrwałą i ożywioną dyskusję na temat propozycji dalszych kierunków rozwoju naszej specjalności w Polsce oraz dziękując wszystkim biorącym udział w zebraniu walnym członków naszego Towarzystwa, chcemy serdecznie podziękować za wybór do władz Zarządu Głównego PTPat.

  Bardzo serdecznie dziękujemy członkom ustępującego zarządu: Pani prof. dr hab. Annie Nasierowskiej-Guttmejer, Pani prof. dr hab. Barbarze Górnickiej oraz Panu prof. dr hab. Radzisławowi Kordkowi – za wiele wysiłku włożonego w realizację założonych celów. Zapraszamy do udziału we wspólnych projektach.

  Uważamy, że należy kontynuować rozpoczęte przez poprzednie władze projekty, a w szczególności promowanie standardów opracowania materiału, a także rozległą współpracę z innymi towarzystwami naukowymi. Będziemy także proponować nowe działania na rzecz integracji oraz rozwoju środowiska. Wspierać będziemy rozwój spotkań rezydentów w dotychczasowej formule. Jednocześnie chcemy reaktywować otwarte konferencje szkoleniowo-konsultacyjne tzw. „spotkania seniorów”.  

  Obecny zarząd wspierać będzie działania środowiska na rzecz zabezpieczenia godnych warunków pracy i wynagrodzenia, w tym działania na rzecz powstania związku zawodowego lekarzy patomorfologów. 

  Mamy nadzieję, że wszystkie wymienione działania, które są zgodne ze statutem naszego towarzystwa pozwolą na dalszy rozwój patomorfologii w naszym kraju.

  Informujemy, że obecnie trwają działania realizujące decyzje zebrania walnego. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić nowy kanał komunikacji.

  Jednocześnie z racji zbliżającego się czasu wakacyjnego, życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom udającym się na krótszy lub dłuższy urlop dobrego odpoczynku i miłych wrażeń w świecie poza mikroskopowym…

  Andrzej Marszałek – Prezes

  oraz

  Renata Langfort, Janusz Ryś, Andrzej Gabriel i Jarosław Wejman – członkowie prezydium ZG PTPat

  Składu prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów
  prof. dr hab. med. Andrzej Marszałek - Prezes
  Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotowrów
  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego oarz Wielpkopolskie Centrum
  Onkologii Poznaniu
  ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
  tel: +48 618850810
  fax +48 618850809
  email: andrzej.marszalek@wco.pl

  członkowie Prezydium:
  prof. dr hab. med. Renata Langfort
  prof. dr hab. med. Janusz Ryś
  prof. dr hab. med. Andrzej Gabriel
  dr med. Jarosław Wejman

  Warszawa, 5 czerwiec 2016 rok

  Profesor Andrzej Marszałek

  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów

  Drogi Andrzeju,

  Składam Tobie gratulacje w związku z wyborem na Prezesa Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Patologów. Życzę Ci powodzenia i skuteczności w realizacji Twojego programu. Trudna sytuacja w patomorfologii powinna połączyć nasze środowisko, gdyż tylko wspólne działania mogą przynieść oczekiwane przez nas efekty.

  Na Twoje ręce składam gratulacje Członkom wybranego ZG PTP.

  Dołączam pozdrowienia

  Anna Nasierowska-Guttmejer

  Konferencje, zjazdy, kongresy w 2016 roku

  22 – 23 kwietnia 2016

  Warszawa

  Centrum Onkologii

  Współczesna diagnostyka onkologiczna

  http://www.diagnostykaonko.viamedica.pl/1.2016/pl/Program__6.html

  22-23 kwietnia 2016

  20-21 maja 2016

  17-18 czerwca 2016

  ZAPRASZAMY

  WARSZTATY DLA REZYDENTÓW, PATOMORFOLOGÓW, DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH I TECHNIKÓW organizowane przez firmę KAWASKA pod patronatem PTP – szczegóły w zakładce „kursy”


  XIX-y  Światowy Kongres SIS „Breast Healthcare” odbędzie się w Warszawie
   

  Po amerykańskim Orlando i brazylijskim Santiago Warszawa będzie gościć XIX-y  Światowy Kongres SIS, poświęcony różnorodnym aspektom zdrowia piersi.
  Prof. Alexander Mundinger oraz Prof. Tadeusz Pieńkowski w imieniu Senologic International Society (SIS) i Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi serdecznie zapraszają do udziału

  Współtwórcami programu Kongresu są International Breast Ultrasound School (IBUS) oraz European School of Oncology (ESO)

   Program i rejestracja na stronie: www.siscongress.org

  2-4 czerwiec 2016

  Warszawa

  XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów

  ww.pol-pat2016.pl

  1-4 wrzesień 2016

  Orhid, Macedonia

  2 Macedoński Kongres Patologii z udziałem zagranicznych wykładowców w języku angielskim

   http://www.map-mzp.mk/2ndCongress2016/


  25-29 wrzesień 2016,

  Kolonia, Niemcy

  XXXI Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Akademii Patologii i 28 Kongres Europejskiego Towarzystwa Patologów

  www.esp-congress.org
  12-14.10.2016 Kraków


  Kurs z Immunohistochemii, Kraków,  www.nordiqc-academy.patomorfologia-cmuj.pl
  Coroczny Kurs z immunohistochemii organizowany przez NordiQC Academy of Immunohistochemistry  Polish Society of Pathologists, Department of Pathology, Collegium Medicum, Jagiellonian University and Department of Tumor Pathology, Centre of Oncology pod patronatem ESP

  12-15 październik 2016 4. Kongres Onkologii Polskiej, Łódź  www.kongres.pto.med.pl
  25 – 26 listopad 2016 Coroczna Konferencja „HER2”