Polskie Towarzystwo Patologów

Home


   

  Serdecznie zapraszamy na

   

  XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów "Patomofrologia od makroskopii do genu"

   

  Warszawa 2-4.06.2016

   

  Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej http://www.pol-pat2016.pl/


  Termin nadsyłania streszczeń prac przesunięty na 20 kwietnia 2016 (środa)
  Pierwszy termin rejestracji upływa 20 kwietnia 2016 (środa)

  Prosimy z zgłaszanie tematów prezentacji do Sesji Rezydentów i Młodych Patomorfologów
  na adres: w.grajkowska@czd.pl

  Z opłat zwolnieni są Goście, Członkowie Honorowi PTP i Seniorzy


  Szanowni Państwo ,
  Uprzejmie informujemy ,że prezentacja plakatów sesja plakatowa XX Zjazdu PTP odbędzie się w wersji elektronicznej, na przygotowanych ekranach dotykowych
  Prosimy o nie drukowanie plakatów.
  Plakaty będą dostępne także na stronie Zjazdu w trakcie konferencji
  Więcej informacji w kolejnym komunikacie

  Pytania prosimy kierowa do Pani Doroty Jurek-Krzyżewskiej
  Sekretariat XX Zjazdu PTP 698439430
  sekretariat@pol-pat2016.pl


  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety (pobierz), którą  należy przesłać do dr Jacka  Gulczyńskiego na załączony adres.


  Zakład Patomorfologii
  Szpital COPERNICUS
  ul. Nowe Ogrody 1-6
  80-803 Gdańsk


  Link do ankiety:

  https://docs.google.com/forms/d/1WYTrV1Ktl-FwaLbeA3shC00U6eTlEyyDpwThAEn0JGg/edit?usp=forms_home


  Wyniki ankiety będą podsumowane na  XX Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Patologów "Patomorfologia od makroskopii do genu", które odbędzie się  Warszawie w dniach  2-4.06.2016 roku.

  W przypadku gdyby Odpowiadający był zainteresowany wynikami badania proszę o pozostawienie kontaktu mailowego w sekcji UWAGI bądź bezpośredniego kontaktu - jgulczynski@gumed.edu.pl.


   

  Warszawa, 13.05.2016

  Szanowni Państwo,

  Polskie Towarzystwo Patologów otrzymało grant na sfinansowanie szkolenia dla specjalisty patomorfologa w ośrodku europejskim.

  Projekt ma na celu przeniesienie obowiązujących standardów pracy patomorfologów i współpracy między specjalistami pracującymi w czołowych breast unit’ach w Europie, na grunt polskich placówek medycznych.

  Proponujemy następujące kryteria dla akceptacji kandydata:

  - Specjalizacja z patomorfologii min. 3 lata temu.

  - Miejsce pracy: w zakładzie patomorfologii w szpitalu uniwersyteckim, klinicznym, instytucie onkologii.

  - Dostęp do diagnostyki z raka piersi (w pierwszej kolejności).

  - Publikacja związana z rakiem piersi lub innym nowotworem zgodnym z kierunkiem stażu – warunkowo.

  Proponowany czas szkolenia: 1 miesiąc w dowolnym okresie 2016 roku.

  Miejsce szkolenia może każdy wybrać indywidualnie.

  Możemy również udostępnić listę proponowanych zakładów patomorfologii.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie wyżej wymienionych informacji do 23 maja 2016 roku na adres:

  aneta.wrzecionowska@cskmswia.pl

   

  Odpowiedź otrzymacie Państwo do 1 czerwca br po rozpatrzeniu wniosków przez komisję w składzie:

  Anna Nasierowska-Guttmejer, Radzisław Kordek, Krzysztof Bardadin.

  Pozdrawiam

  Anna Nasierowska-Guttmejer

   


   

   

  Warszawa, 29.04.2016

  Członkowie Polskiego Towarzystwa Patologów,

  Szanowni Państwo,

  Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Patologów

  odbędzie się dnia 3 czerwca 2016 roku (piątek)

  w Centrum  Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

  ul. Ks. Trojdena 2a

              I termin: godz. 17.00

              II termin: godzina 17.15

  Program:

  1. Otwarcie Zgromadzenia - Prezes ZG PTP prof. A. Nasierowska-Guttmejer

  2. Przyjęcie porządku obrad - prof. A. Nasierowska-Guttmejer

  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia -                                              głosowanie jawne

  4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia -                                                        głosowanie jawne

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej -                                                                głosowanie jawne

  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków                                                         głosowanie jawne

  7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego PTP.

  8. Sprawozdanie skarbnika Zarządu Głównego PTP

  9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTP

  10. Dyskusja.

  11. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu ZG PTP.  

   głosowanie jawne

  12. Wybory nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów                           

  głosowanie tajne

  13. Wybory członków Prezydium Zarządu Głównego PTP                                     

  głosowanie tajne

  14. Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej                                                             

  głosowanie tajne

  15. Wybór miejsca i termin następnego Zjazdu PTP                                          

   głosowanie jawne

  16. Wolne wnioski.

   

  Z wyrazami szacunku,

  Krzysztof Bardadin                                                         Anna Nasierowska-Guttmejer

  Sekretarz Zarządu Głównego PTP                                 Prezes Zarządu Głównego PTP

   

  Uchwały w sprawie:

  1. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

  2. w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów na lata 2016 - 2019

  3. w sprawie wyboru członków Prezydium ZG PTP

  4. w sprawie wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTP

   


   

   

  Konferencje, zjazdy, kongresy w 2016 roku

   

  22 – 23 kwietnia 2016

  Warszawa

  Centrum Onkologii

  Współczesna diagnostyka onkologiczna

  http://www.diagnostykaonko.viamedica.pl/1.2016/pl/Program__6.html

  22-23 kwietnia 2016

  20-21 maja 2016

  17-18 czerwca 2016

  ZAPRASZAMY

  WARSZTATY DLA REZYDENTÓW, PATOMORFOLOGÓW, DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH I TECHNIKÓW organizowane przez firmę KAWASKA pod patronatem PTP – szczegóły w zakładce „kursy”


  XIX-y  Światowy Kongres SIS „Breast Healthcare” odbędzie się w Warszawie
   

  Po amerykańskim Orlando i brazylijskim Santiago Warszawa będzie gościć XIX-y  Światowy Kongres SIS, poświęcony różnorodnym aspektom zdrowia piersi.
  Prof. Alexander Mundinger oraz Prof. Tadeusz Pieńkowski w imieniu Senologic International Society (SIS) i Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi serdecznie zapraszają do udziału